Nauka języka niemieckiego

            Język niemiecki dla zaawansowanych, maturzystów i studentów germanistyki.
            Nauka języków specjalistycznych.
            Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia, glottodydaktyka.
            Redakcja i korekta tekstów naukowych i specjalistycznych w j. niemieckim.
            Tłumaczenia nieprzysięgłe z języka niemieckiego ogólne i specjalistyczne.


            Ewa Turkowska
            Dr nauk humanistycznych
            Mgr filologii germańskiej
           
            Radom, woj. mazowieckie, Polska

            Tel. 694 649 044