Autorka/ Autorin

Dr Ewa Turkowska studiowała filologię germańską i archeologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś doktoryzowała się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszarami jej zainteresowań badawczych są Liternet, medioznawstwo, teoria i dydaktyka literatury, dydaktyka internetu i języków obcych. Jest autorką licznych artykułów naukowych, trzech monografii, trzech podręczników akademickich: do teorii, dydaktyki i historii literatury oraz redaktorką tomu nt. kształcenia nauczycieli. Długoletnia wykładowczyni literaturoznawstwa, dydaktyki literatury i glottodydaktyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu. Mieszka i pracuje naukowo w Radomiu i Sochaczewie.

Dr. Ewa Turkowska, Literatur- und Medienwissenschaftlerin, Internet- und Literaturdidaktikerin sowie Webliteratin, studierte Germanistik und Archäologie an der Maria Curie-Skłodowska Universität in Lublin und promovierte an der Adam Mickiewicz Universität in Poznań. Ihr Forschungsinteresse gilt der digitalen Literatur, Literatur- und Medientheorie, Literatur- und Internetdidaktik. Sie ist Autorin dreier Monographien, dreier akademischer Handbücher fur Germanistikstudenten (zur Literaturgeschichte, Literaturdidakik und Literaturtheorie) und mehrerer wissenschaftlicher Beiträge sowie Herausgeberin eines Sammelbandes zur Fremdsprachenlehrerausbildung. Langjährige Dozentin für Literaturwissenschaft, Literaturdidaktik und Glottodidaktik am Kolleg für Fremdsprachenlehrerausbildung (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych) in Radom. Zur Zeit lebt sie als freiberufliche Literaturwissenschaftlerin  in Radom und Sochaczew.

Publikacje / Veröffentlichungen                                                                                                            E-mail: ewatur [at] onet.eu


SPIS TRESCI/  INHALT